top of page
PUBLICATIONS before 2012

Book publications

 • Celuch K., Davidson R., 2011,Better Business Results through Motivational Experiences and Incentive Travel, Wydawnictwo Uczelni Vistula, Warszawa.

 • Celuch K., 2011,Stowarzyszenia i organizacje w przemyśle spotkań. Kompendium, Wydawnictwo Uczelnia Vistula, Warszawa.

 • Celuch K., Davidson R., 2009, Advances in business tourism research. A selection of papers presented at ATLAS Business Tourism Special Interest Group meetings, Association for Tourism and Leisure Education, Amsterdam.

 • Siemiński J., Celuch K., 2009, Kształcenie następnego pokolenia profesjonalistów w branży turystyki biznesowej: problemy i rozwiązania,Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna.

 Original works (chapters in collective books, articles in magazines)

 • Celuch K., 2011, The importance of incentive travel in times of economic growth for Poland, w: Turystyka i rekreacja, (red.) Siemiński L., Zeszyty naukowe nr 27, Wydawnictwo Uczelnii Vistula, Warszawa

 • Celuch K., 2011, Organizacje Convention Bureau jako jednostki prowadzące badania statystyczne spotkań i wydarzeń biznesowych. Charakterystyka na przykładzie polskich Convention Bureaux zajmujących się promocją turystyki biznesowej na światowych rynkach, w: Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej, (red.) Dziedzic E., Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa

 • Celuch K., 2011, Badanie wielkości rynku spotkań i wydarzeń biznesowych w 2009 roku w Polsce, w: Instrumenty, strategie i wyzwania w przyciąganiu kongresów do miast niebędących stolicami, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 15 (red.) Meyer B., Panasiuk A., Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 626, Szczecin

 • Celuch K., 2011, Polish conference market analysis 2007 - strong and weak points, w: Problems of tourism and recreation,(red.) Ronikier R., Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza, Warszawa

 • Celuch K., 2010, Badanie wielkości rynku spotkań i wydarzeń biznesowych w 2009 roku wśród organizatorów kongresów rekomendowanych przez Convention Bureau of Poland POT, w: Turystyka Biznesowa, (red.) Bożyk P., Zeszyty naukowe nr 24, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa

 • Celuch K., 2010, Human resources in the business events industry, w: Advances in business tourism research: A selection of papers presented at ATLAS Business Tourism Special Interest Group meetings, (red.) Celuch K., Davidson R., Association for Tourism and Leisure Education, Amsterdam, The Netherlands

 • Celuch K., 2010, Charakterystyka rynku spotkań i wydarzeń biznesowych w Warszawie w 2008 roku – próba analizy, w: Potencjał turystyczny. Zagadnienia Ekonomiczne. Ekonomiczne Problemy Usług nr 53 (red.) Panasiuk A., Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, Szczecin

 • Celuch K., 2009, Wpływ zajęć rekreacyjnych w turystyce motywacyjnej na poprawę funkcjonowania firmy, w: Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 13, red. Meyer B., Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 568, Szczecin

 • Celuch K., Davidson R., 2009, Human resources in the business events industry, w: International Perspectives of Festivals and Events, Paradigms of Analysis. Part Four: Managing the Event., (red.) Ali-Knight J., Robertson M., Fyall A., Ladkin A., Elsevier Ltd., London

 • Celuch K., 2009,The influence of the choice of incentive travel recreational activities on the business results of participating companies, w:Advances in business tourism research: A selection of papers presented at ATLAS Business Tourism Special Interest Group meetings, (red.) Celuch K., Davidson R., Association for Tourism and Leisure Education, Amsterdam, The Netherlands

 • Celuch K., 2009,Przemysł spotkań w Polsce – geneza i historia powstania, w: Kształcenie następnego pokolenia profesjonalistów dla turystyki biznesowej: problemy i rozwiązania, (red.) Siemiński J., Celuch K., Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa

 • Celuch K., 2009, Zasoby ludzkie w branży organizacji imprez, w: Kształcenie następnego pokolenia profesjonalistów dla turystyki biznesowej: problemy i rozwiązania, Siemiński J., Celuch K., Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa

 • Celuch K., Cieślikowski K., 2008,Działalność instytucji typu convention bureau, w: Zeszyt Naukowy Katedry Turystyki nr 39(red.) Chudy-Hyska D., Żemło M., Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice

 • Celuch K., 2008, Wpływ zajęć rekreacyjnych w turystyce motywacyjnej na poprawę wyników firmy, w:Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny Nr 15 (red.) Bożyk P. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa

Review work (reports, supplements, scientific reviews, source studies)

 • Celuch K., Davidson R., 2011,Better Business Results through Motivational Experiences and Incentive Travel, Wydawnictwo Uczelni Vistula, Warszawa.

 • Celuch K., 2011,Stowarzyszenia i organizacje w przemyśle spotkań. Kompendium, Wydawnictwo Uczelnia Vistula, Warszawa.

 • Celuch K., Davidson R., 2009, Advances in business tourism research. A selection of papers presented at ATLAS Business Tourism Special Interest Group meetings, Association for Tourism and Leisure Education, Amsterdam.

 • Siemiński J., Celuch K., 2009, Kształcenie następnego pokolenia profesjonalistów w branży turystyki biznesowej: problemy i rozwiązania,Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna.

bottom of page