BUSINESS

PASSION

Meeting Professionals International

MPI

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

(GOPR)

GOPR.png

Society for Incentive Travel Excellence

SITE

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

(WOPR)

logo-wopr1.jpg
IAEE.png

International Association of

Exhibitions and Events  (IAEE)

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK)

pttk.png
pcma.jpg

Professional Convention Management Association (PCMA)

International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts  (CIOFF)

cioff.jpg
icf.jpg

International Coach Federation

(ICF)

Alpenverein

CHRIE.png

Euro CHRIE 

Uniwersytecki Klub Alpinistyczny

(UKA)

Warsaw_Scientific_Society.jpg

Towarzystwo Naukowe Warszawskie

(TNW)