top of page

PRESENTATIONS & KEYNOTES

2021

 • On Tourism & Sustainability journal, member of Editorial Board

 • Journal of Hospitality and Tourism Insights (JHTI), member of the Editorial Advisory Board (EAB)

 • 4th International Conference on Events (ICE) 2017: Beyond the Waves, 12-14.12.2017 Orlando, Florida, USA, scientific committee member

 • 4th World Research Summit for Tourism and Hospitality: Innovation, Partnerships and Sharing, December 8-11.12.2017, Orlando, Florida, USA, , scientific committee member

 • Członek zespołu AFiB Vistula ds. akredytacji międzynarodowej The Central and East European Management Development Association (CEEMAN)  

 • IMEX Frankfurt 2017 Faculty Engagement Program Advisory Committee

 • 8th International Conference “Sustainable Tourism Development – Issues, Challenges & Debates”, 25 – 28.04.2017, Kathmandu, Nepal, scientific committee member

2021

 • On Tourism & Sustainability journal, member of Editorial Board

 • Journal of Hospitality and Tourism Insights (JHTI), member of the Editorial Advisory Board (EAB)

 • 4th International Conference on Events (ICE) 2017: Beyond the Waves, 12-14.12.2017 Orlando, Florida, USA, scientific committee member

 • 4th World Research Summit for Tourism and Hospitality: Innovation, Partnerships and Sharing, December 8-11.12.2017, Orlando, Florida, USA, , scientific committee member

 • Członek zespołu AFiB Vistula ds. akredytacji międzynarodowej The Central and East European Management Development Association (CEEMAN)  

 • IMEX Frankfurt 2017 Faculty Engagement Program Advisory Committee

 • 8th International Conference “Sustainable Tourism Development – Issues, Challenges & Debates”, 25 – 28.04.2017, Kathmandu, Nepal, scientific committee member

2020

 • On Tourism & Sustainability journal, member of Editorial Board

 • Journal of Hospitality and Tourism Insights (JHTI), member of the Editorial Advisory Board (EAB)

 • 4th International Conference on Events (ICE) 2017: Beyond the Waves, 12-14.12.2017 Orlando, Florida, USA, scientific committee member

 • 4th World Research Summit for Tourism and Hospitality: Innovation, Partnerships and Sharing, December 8-11.12.2017, Orlando, Florida, USA, , scientific committee member

 • Członek zespołu AFiB Vistula ds. akredytacji międzynarodowej The Central and East European Management Development Association (CEEMAN)  

 • IMEX Frankfurt 2017 Faculty Engagement Program Advisory Committee

 • 8th International Conference “Sustainable Tourism Development – Issues, Challenges & Debates”, 25 – 28.04.2017, Kathmandu, Nepal, scientific committee member

2019

 • On Tourism & Sustainability journal, member of Editorial Board

 • Journal of Hospitality and Tourism Insights (JHTI), member of the Editorial Advisory Board (EAB)

 • 4th International Conference on Events (ICE) 2017: Beyond the Waves, 12-14.12.2017 Orlando, Florida, USA, scientific committee member

 • 4th World Research Summit for Tourism and Hospitality: Innovation, Partnerships and Sharing, December 8-11.12.2017, Orlando, Florida, USA, , scientific committee member

 • Członek zespołu AFiB Vistula ds. akredytacji międzynarodowej The Central and East European Management Development Association (CEEMAN)  

 • IMEX Frankfurt 2017 Faculty Engagement Program Advisory Committee

 • 8th International Conference “Sustainable Tourism Development – Issues, Challenges & Debates”, 25 – 28.04.2017, Kathmandu, Nepal, scientific committee member

2018

 • On Tourism & Sustainability journal, member of Editorial Board

 • Journal of Hospitality and Tourism Insights (JHTI), member of the Editorial Advisory Board (EAB)

 • 4th International Conference on Events (ICE) 2017: Beyond the Waves, 12-14.12.2017 Orlando, Florida, USA, scientific committee member

 • 4th World Research Summit for Tourism and Hospitality: Innovation, Partnerships and Sharing, December 8-11.12.2017, Orlando, Florida, USA, , scientific committee member

 • Członek zespołu AFiB Vistula ds. akredytacji międzynarodowej The Central and East European Management Development Association (CEEMAN)  

 • IMEX Frankfurt 2017 Faculty Engagement Program Advisory Committee

 • 8th International Conference “Sustainable Tourism Development – Issues, Challenges & Debates”, 25 – 28.04.2017, Kathmandu, Nepal, scientific committee member

2017

 • On Tourism & Sustainability journal, member of Editorial Board

 • Journal of Hospitality and Tourism Insights (JHTI), member of the Editorial Advisory Board (EAB)

 • 4th International Conference on Events (ICE) 2017: Beyond the Waves, 12-14.12.2017 Orlando, Florida, USA, scientific committee member

 • 4th World Research Summit for Tourism and Hospitality: Innovation, Partnerships and Sharing, December 8-11.12.2017, Orlando, Florida, USA, , scientific committee member

 • Członek zespołu AFiB Vistula ds. akredytacji międzynarodowej The Central and East European Management Development Association (CEEMAN)  

 • IMEX Frankfurt 2017 Faculty Engagement Program Advisory Committee

 • 8th International Conference “Sustainable Tourism Development – Issues, Challenges & Debates”, 25 – 28.04.2017, Kathmandu, Nepal, scientific committee member

Functions

 • Recenzent czasopisma „Folia Turistica”, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

 • Editorial Board Member, Journal "Socio-Economic Problems and the State" (1.04.2015 )

 • Editorial Board Member, Vistula Scientific Quarterly, Vistula University (1.01.2015)

 • Deputy Editor in Chief, The International Journal of Business Quantitative Economics and Applied Management Research (1.06.2014)

 • Editorial Board Member, International Journal of Core Engineering and Management - IJCEM (1.11.2014)

 • Reviewer, Journal of Convention and Event Tourism, (1.08.2013)

 • Editorial Board Member, Problems of Tourism & Recreation Journal, Warsaw School of Tourism and Hospitality Management (1.07.2011)

 •  

 •  

 • Member of organising committee, European Association for Sport Management Conference, Warsaw, Poland (7-10.09.2016)

 • Recenzent, "Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Sport, turystyka, rekreacja jako czynniki rozwoju kulturowego." red. Małgorzata Milecka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2015

 • Członek komitetu naukowego, Konferencja "Kapitał intelektualny pracowników wiedzy 65 plus  i możliwości  jego wykorzystania. Dobre praktyki w obszarze zatrudniania” (28.01.2016)

 • Head of the research project „Destination Marketing Organisations - economic and communication analysis”, San Diego State University L. Raobert Payne School of Hospitality & Tourism Management, San Diego, USA (2012-2015)

 • Scientific committee member, Tourism in transition economies – Issues and challenges for destination competitiveness, Scientific Committee Member,  Caceres, Spain (13-16.09.2015)

 • European Commission Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, VOYAGE - Valuable Opportunities You Are Given in Europe, Bruksela, Belgium (1.08.2015 - 1.09.2016)

 • Chair of the IMEX Faculty Forum, Frankfurt, Germany (20-21.05.2015)

 • Chair of the World Education Congress Faculty Forum, San Francisco, USA (1-4.08.2015)

 • Przewodniczący komitetu naukowego, II Międzynarodowe Sympozjum Edukatorów Kadr Zarządzających Wydarzeniami PEMES 2015. Wpływ przemysłu spotkań na rozwój miast i regionów,  Warszawa (7-8.05.2015)

 • Chair of the World Education Congress Faculty Forum (2-5.08.2014)

 • Członek komitetu naukowego, II Międzynarodowej Konferencji Naukowej KULTUROWA I CYWILIZACYJNA TOŻSAMOŚĆ POLAKÓW - OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY, Spała, Polska (22-23.09.2014)

 • Członek komitetu naukowego, Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. W poszukiwaniu tożsamości naukowej turystyki – teoretyczne i metodologiczne aspekty badań, Warszawa (3-4.06.2014) 

 • Przewodniczący komitetu naukowego, II Międzynarodowe Sympozjum Edukatorów Kadr Zarządzających Wydarzeniami PEMES 2014. Wpływ przemysłu spotkań na rozwój miast i regionów,  Warszawa (8-9.05.2014)

 • Scientific committee member, ATLAS Business Tourism SIG Meeting  "Educating the next generation of business tourism professionals: challenges and solutions"; Warszawa (23-26.11.2008)

 • Kierownik projektu badawczego „Komunikacja w organizacji globalnej działającej w obszarze „przemysłu spotkań”: na przykładzie stowarzyszenia Meeting Professionals International” (2012); Meeting Professionals International (MPI), Dallas, USA

 • Kierownik projektu badawczego „Spotkania i wydarzenia biznesowe w 2011 roku odbywające się poza obszarem aktywności Convention Bureaux w Polsce”: (2012), Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa

 • Kierownik projektu badawczego „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce - studium przypadku”, (2013), Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa

 • Head of the research project „Poland Conference Market Survey - german and british meeting planners”, (2008), Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa

 • Przewodniczący komitetu organizacyjnego studenckiej konferencji naukowo - branżowej "IMEX MPI MCI Future Leaders Forum Warsaw" (2006 - 2015)

 • Przewodniczący komitetu organizacyjnego studenckiej konferencji naukowo - branżowej "CSR w zarządzaniu wydarzeniami", Warszawa (13.01.2014)

 • Przewodniczący komitetu organizacyjnego studenckiej konferencji naukowo - branżowej "CSR w praktyce", Warszawa (16.01.2015)

 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Turystyki Biznesowej 2B Grupy Uczelni Vistula (od 2011)

2016 

 • Kwartalnik "Rynek – Społeczeństwo – Kultura", Agencja Managerska VIP for You, redaktor

 • "Przegląd współczesnych problemów zarządzania", Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Fundacja Inżynierii Rozwoju Zrównoważonego i Innowacji,  Katowice 2016, członek komitetu redakcyjnego

 • „Content delivery - how to make things interesting”, World Education Congress Faculty Conclave, 2016, Atlantic City

 • Poland Meetings Impact - scientific approach, IMEX Faculty Forum 2016, Las Vegas, USA

 • „Narzędzia wsparcia zleceniodawców w przemyśle spotkań jako warunek pozyskiwania wydarzeń dla miast i regionów" Kongres Turystyki Polskiej, 12-14.11.2016, Świdnica, Polska 

 • 24th European Association for Sport Management Conference „Memories an identities in sport management in Europe”, członek komitetu organizacyjnego, 7-10.09.2016, Warszawa

 • "EVENTS MANAGEMENT FROM A SOCIAL AND ECONOMICAL POINT OF VIEW IN POLAND", 24th European Association for Sport Management Conference „Memories an identities in sport management in Europe”, 7-10.09.2016, Warszawa

 • Visiting Professor MSc Strategic Event Management and Tourism Management & MSc International Hospitality Management, SKEMA Business School, Nice, France  

 • "Management of destination marketing organizations globally. The cross cultural perspective", Global Events Congress VII, 5-8.07.2016 Indianapolis,  USA

 • III Międzynarodowe Sympozjum Edukatorów Kadr Zarządzających Wydarzeniami PEMES 2016 "EVENTS IN TIME. Współczesne kierunki branży spotkań”, Przewodniczący komitetu naukowego, 5-6.09.2016, Warszawa

 • VIII Gremium Ekspertów Turystyki „współpraca nauki z branżą - projekty B+R”, członek komitetu naukowo-branżowego

2015 

 • "The comparison model of marketing tools used by global destination marketing organisations", 3rd World Research Summit for Tourism and Hospitality and 1st USA-China Tourism Research Summit: Transforming Partnerships, 14-18.12.2015, Orlando, USA

 • "Tourism in transition economies – Issues and challenges for destination competitiveness", Scientific Committee Member, September 13-16, 2015 Caceres, Spain

 • "Polish meetings and events industry analysis", World Education Congress Faculty Forum, San Francisco, USA (1-4.08.2015)

 •  "The management of research technics of meetings industry in Poland based on the quantitative and qualitative model", IMEX Faculty Forum, Frankfurt, Germany (20-21.05.2015)

 • "Międzynarodowy przemysł spotkań jako przykład działań na rzecz intersyfikacji wykorzystania przestrzeni turystycznej", II Międzynarodowe Sympozjum Edukatorów Kadr Zarządzających Wydarzeniami Marketing miejsc - teraźniejszość czy przyszłość?, Warszawa, 7-8.05.2015 

Promoter of honored master's theses

 • Master's thesis competition Włodzimierz Mirowski Thesis competition im. Włodzimierz Mirowski   

 • Distinction for Zofia Pakulska , M.Sc.

 • Distinction for mgr Adrianna Rogalska " Convention Bureau as a tool for attracting business tourists for Warmia and Mazury", _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_academic year 2015/2016

bottom of page